Skip to product information
1 of 2

Original Tsugaru Shamisen Score Book

Original Tsugaru Shamisen Score Book

Tsugaru Minyo Score book
This is an Itone original score book for Tsugaru Minyo.
This is a selection of familiar minyo songs often played by tsugaru shamisen players.
A must-have book for Tsugaru shamisen players! This is recommended for beginners as well as all shamisen lovers, not just Tsugaru Shamisen players.

Includes: Ringo-bushi, Tsugaru-jinku, Torajyosama, Ajigasawa-jinku, Waiha-bushi, Yasaburou-bushi, Tosa no sunayama, Tsugaru tanto-bushi, Kaseno yakko odori, Tsugaru Ganninbushi, Kuroishi yosare, Nanbu tawaratumiuta, Tsugaru ondo, Tsugaru aiyabushi, Tsugaru jyongara kyuubushi, Tsugaru jyongarashinbushi, Tsugaru rokudan, Hamon

Regular price 649.00 ฿ THB
Regular price Sale price 649.00 ฿ THB
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
View full details

Recently Viewed Products