Skip to product information
1 of 2

Shamisen Score Book for beginners and shamisen lovers (Stylish pops from the Edo era)

Shamisen Score Book for beginners and shamisen lovers (Stylish pops from the Edo era)

It has 30 songs of stylish pops from the Edo era.

Includes: Awara bushi, Ume ha saitaka, Enkaina, Oisemairi, Oedo Nihonbashi, Okazaki gomangoku, Kappore, Kisaradu jinku, Kushimoto bushi, Kuwana no tonosama, Konpira funefune sanosa bushi, Shimodui bushi, Shinguu bushi, Shin tosabusi, Sutoton bushi, Sekino gohonmatsu, Tkeni suzume, Tenryuu kudareba, Nagasaki nonnoko bushi, Nagasaki burabura bushi, Nasu to kabocha, Nekojya, nekojya, Haruha ureshiya, Fukagawa, Makkuroke bushi, Yakko san, Yamanaka bushi, Yuugure, Yoishokosho bushi

Regular price $20.00 SGD
Regular price Sale price $20.00 SGD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
View full details

Recently Viewed Products